Villreinjakt i Vulufjell

Rondane er delt i to villreinområder, Rondane Sør Villreinområde og Rondane Nord Villreinområde. Det er RV27 som er skillet mellom disse to. Rondane Sør forvaltes av Villreinutvalget i Rondane Sør og Rondane Nord av Villreinutvalget i Rondane Nord, disse består av rettighetshaverne for disse områdene.  Bestandsmålene for de ulike områdene er for tiden 1600 vinterdyr i nord, og 2300 i sør.

Vulufjell statsallmenning er på 167 000 daa, mesteparten av dette er snaufjell. Det er ingen veier inn i statsallmenningen. Den sørlige delen av reinen i Rondane Nord oppholder seg i dette området mesteparten av året. Om høsten kan dette være ca 400 – 500 dyr. Landskapet er forholdsvis flatt, noe som kan gjøre innpåstilling krevende. Mange jegere posterer derfor på kjente overganger og beiteområder, og venter på at reinen skal komme til dem.

Fellingsprosenten har variert fra 32 – 45 % den siste 5 årsperioden. Totalt i Rondane Nord Villreinområde er gjennomsnittelig fellingsprosent siste 5 år 57 %. Kvoten for Vulufjell ligger på ca 70 dyr årlig. 

Vulufjell Fjellstyre har fellesjakt med Sel Fjellstyre og private rettighetshavere i Sør og Nord-Fron. Med fellesjaktavtalene blir området det kan jaktes i på ca 450 000 daa.  

Utenbygdsboende søker gjennom www.inatur.no,  5 % av kvoten forbeholdes utenbygdsboende.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×