Rondane Nasjonalpark

For over 70 år siden startet arbeidet med å opprette landets første nasjonalpark. Norman Heitkøtter fryktet for villreinens fremtid i Rondane, og mente at noe måtte gjøres for å sikre dens leveområde.

I denne artikkelen tar vi et tilbakeblikk til den tiden da hele prosessen med å verne Rondane startet. Vi tar også et tilbakeblikk til året da Rondane Nasjonalpark var 25 år, i 1987. Til slutt ser vi på hva vi i dag vet om arealbruken til villreinen i Rondane.

Rondane Nasjonalpark opprettes i 1962.

At forslaget om å opprette Norges første nasjonalpark kom fra de som var bosatt i området var og er svært unikt. Det var lokalt man så verdien av å sikre fjellområdet for villreinen, dyrelivet og etterslekten. Rondvatnet skulle demmes opp. Ula ledes til Furusjøen og kraftlinjer settes opp. Landet skulle bygges, og interessemotsetningene var til å ta og føle på.

Hans Olav Bråtå forteller i en artikkel om prosessen rundt opprettelsen på selhistorie.no sin nettside, og er også tidligere publisert i Årbok for Gudbrandsdalen 2005. Artikkelen finner du her.

25 års jubileum i 1987.

I 1987 var nasjonalparken 25 år, og i den forbindelse ble det laget et program som ble vist på NRK. I filmen intervjues flere ulike brukergrupper av parken. Norman er veiviser, og forteller om utfordringer som har vært og trolig vil komme i forbindelse med vernet av Rondane. Er disse tankene relevante i dag?

Ved å klikke på bildet under kommer du til NRK sitt tv-arkiv. Det anbefales å se hele filmen, ca 40 min lang, for å få med alle intervjuene og helheten i programmet.

 Norman Heitkøtter.jpg

Året er 2018

Kartet under viser hvor stort område av den gamle nasjonalparken som benyttes av villrein i dag. De sorte prikkene er GPS-plott fra radiomerkede simler i 2016, en prikk hver 3.time. Det blå området er leveområdet til villreinen i Rondane Nord. Innenfor dette området ligger kalvingsområdene, alle sesongbeitene, bukkeområder og trekkveier. Rødt område er Rondane NP da den ble opprettet i 1962.

Klikk på kartet for å få det større.

 Gamle RP og dagens arealbruk i 2016.jpg

Sammenligner man årene det har vært merka dyr i Rondane (2009) og frem til 2016, så ser man at det sorte området nord for Ula trekker seg stadig lengere nordover, mens det sorte området sør for Ula aldri kommer lengere enn til veien Spranget - Rondvassbu. Dette bildet samsvarer godt med lignende kart over hvor det er skutt rein siden 80-tallet og frem til i dag (Villreinjegerne må føre opp fellingssted på jaktkortet ved felte dyr). Og det samsvarer også godt med innrapporterte synsobservasjoner fra oppsyn, jegere, turister, turistverter osv.

Villreinstammen i Rondane er ikke lenger bare delt i to delstammer, men tre (Rondane nord er nå delt i Sør for Ula og Nord for Ula). Trekket gjennom Sel har stoppet opp. Antall villrein i Rondane Nord er nesten halvert siden intervjuet med Norman. I 2017 ble det felt 1 villrein Sør for Ula i Sel, av en kvote på 26 dyr. Villreinen bruker i dag ca halvparten av nasjonalparken som var tiltenkt arten.

Mer informasjon om villreinen i Rondane finner du her. 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×