Småviltjakt

Jaktbare arter:

Småviltjakten omfatter de arter som er lovlige etter de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Rovvilt kan jaktes innenfor lovlig jakttid gitt av DN. Jakt på rovvilt kan bare drives mot innløsing av vanlig småviltkort i perioden 21.8-23.12. Skal jakta foregå i tidsrommet 1.1-20.8, må Fjelloppsynet varsles. Jakt på jerv, gaupe, ulv og bjørn kommer ikke inn under denne ordningen. Kontakt Fjelloppsynet for mer info.

Jakttid:


Priser:

I tillegg kommer det et depositum på kr 200,- pr kort, som tilbakebetales ved innlevert fangstrapport innen 31.12.

Bruk av hund:

Jaktkort for jakt med hund gjelder for bruk av en hund. Alle som jakter bak hund må kjøpe jaktkort for jakt med hund. Alle som posterer under harejakt med hund skal løse jaktkort med hund. Ved jaktstart er det enda beitedyr i utmarka, og der er villrein i allmenningen. Ta hensyn til dette under jakta, slik at det ikke oppstår unødige konflikter. Meld gjerne fra om beitedyr som går igjen i fjellet etter 1.oktober.

Jakt på andre arter: 

Andre arter følger de til enhver tid gjeldende jakttider gitt av DN.

Jaktkort:

Utenbygdsboende må søke om jakt innen 01.04. Eget søknadsskjema. Eventuelle kort som blir ledig etter ordinær trekning, vil bli lagt ut på www.inatur.no 

Innenbygdsboende må kjøpe jaktkort hos lokale forhandlere:

Kiwi Kvam, 2642 Kvam

Statoil Vinstra, 2640 Vinstra

Statoil Sør-Fron, 2647 Sør-Fron  

Jaktbestemmelser for øvrig:
Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Jaktkort og jegeravgift skal fremvises til forlangende. Jaktkort for hund gjelder for bruk av en hund. Den som går bak hund under fuglejakt eller posterer under harejakt med hund, skal løse jaktkort med hund.  

Fangstrapport:

Fangstoppgaver fra jegerne er et viktig middel i forvaltningen av småviltressursene. Denne kan leveres på papir eller ved å følge denne lenken. Fangstrapport småviltjakt.

Oppsyn:

Jaktoppsynet i Vulufjell statsallmenning har følgende telefon nr.: 994 22 578

Fjellstyret ønsker jegerne, "skitt jakt" og ønsker de som retter seg etter gjeldende lover og regler, velkommen tilbake på jakt i Vulufjell statsallmenning.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×